มวยจำเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ร่างกายส่วนต่างๆเป็นอาวุธโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ก็สามารถต่อสู้ได้ การมีความรู้เบื้องต้นจึงช่วยให้นักกีฬาสามารถต่อทักษะขั้นสูงต่อไป โดยทักษะพื้นฐานที่นักกีฬาทุกคนต้องเริ่มฝึก คือ ศิลปะการรุก ศาสตร์แห่งการต่อสู้อีกวิธีหนึ่ง

ศิลปะการรุก การตอบโต้ คือส่วนหนึ่งของศาสตร์แห่งการต่อสู้ อย่างแม่ไม้มวยไทย ที่สืบทอดมาจากมวยโบราณ มีทักษะที่แตกต่างกันตามท้องถิ่น โดยการรุก การตอบโต้ในมวยไทย สามารถนำมาประกอบกับการใช้ไม้มวย จนเป็นชั้นเชิงของการต่อสู้เฉพาะตัว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ศิลปะการรุก คือ ไม้รุกที่นำไม้มวยต่างๆมารวมกัน เพื่อจู่โจมคู่ต่อสู้  ชั้นเชิงในการรุกมีให้เลือกหลายหลาก ขึ้นอยู่กับจังหวะและความชำนาญของนักกีฬา โดยไม้นำของไม้รุก คือ ไม้ยาว ที่มีความกระชับรัดกุม รวดเร็ว แต่มั่นคง ซึ่งศิลปะการรุกจะมีไม้รุก 1 2 และ 3 จังหวะ ให้นักกีฬาฝึกซ้อม แต่ละจังหวะมีประโยชน์และนำไปใช้ที่แตกต่างกัน เช่น จังหวะที่ 1 และ 2 เป็นไม้หลอก ส่วนจังหวะที่ 3 และ 4 เป็นไม้จริง

  1. ไม้รุก 1 จังหวะ คือ ไม้รุกจังหวะเดียว การรุกโดยใช้ไม้มวยเพียงอย่างเดียว เช่น การใช้หมัดตรง การใช้ศอกตี หรือเข่าลอย อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงหนึ่งครั้ง
  2. ไม้รุก 2 จังหวะ คือ การรุก 2 จังหวะ โดยใช้การหลอกล่อเข้ามาช่วยในจังหวะที่ 1 ให้อีกฝ่ายเสียการทรงตัว แล้วตามด้วยไม้จริงในจังหวะที่ 2 อย่างรวดเร็ว
  3. ไม้รุก 3 จังหวะ สำหรับนักมวยที่มีความชำนาญใน2จังหวะแล้ว ให้ฝึกไม้รุก 3 จังหวะ โดยใช้ไม้รุก 1 2 และ 3 จังหวะติดต่อกัน
  4. ไม้รุก 4 จังหวะ คือ การใช้ไม้มวยจังหวะที่ 1 2 3 และ 4 ติดต่อกัน โดยแบ่งออกเป็น ไม้รุกจังหวะที่ 1 และ 2 เป็นไม้หลอก ส่วนไม้รุกจังหวะที่ 3 และ 4 เป็นไม้จริง

ศิลปะการตอบโต้ คือ การใช้ไม้มวยสวนกลับอีกฝ่าย โดยมีหลักการดังนี้

  1. การถอยกลับแล้วตอบโต้ คือ การถอยออกห่างให้ระยะพ้นคู่ต่อสู้ แล้วสวนกลับด้วยไม้มวยทันที
  2. การหลบแล้วตอบโต้ คือ การเคลื่อนไหวให้ร่างกายพ้นการปะทะของคู่ต่อสู่ ด้วยการเอียงลำตัว ซ้ายขวา การก้ม แล้วตอบโต้กลับ
  3. การชิงตอบโต คือ เมื่อนักกีฬาสังเกตเห็นอีกฝ่ายใช้ไม้รุก ให้ทำการชิงเข้าปะทะจุดที่ต้องการก่อน
  4. การป้องกันแล้วตอบโต้ คือ ป้องกันการถูกจู่โจม อวัยวะที่เป็นจุดอ่อน โดยเฉพาะ ปลายคาง หน้าอก ลิ้นปี่

การรุก การตอบโต้ในแม่ไม้มวยไทย เสมือนการเข้าต่อสู้ด้วยไม้มวย มีทักษะชั้นเชิงที่ดี อาศัยจังหวะในการรุก โดยจังหวะเหล่านี้ช่วยให้ฝึกซ้อมได้ง่ายขึ้น ที่สำคัญยังทำให้รู้จักหวะการรุก การถอย ซึ่งส่งผลดีในการต่อสู้กีฬามวยไทย

Post Navigation